Champoochamp (C.P.C.) được thành lập vào 2016.

Cửa hàng chỉ phân phối những sản phẩm chính hãng.

Thiên hướng streetwear như các brand : Champion, Stussy, Obey, Billionaire Boys Club, Primitive, Patagonia,…..